2022. évi rendes KÖZGYŰLÉS

Posted on: Fri, 03/04/2022 - 17:00 By: wadAlma

MEGHÍVÓ

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

Székhely: 1122 Budapest, Csaba u. 17. mf. 1.

Adószám: 18692433-1-43 ; Nyilvántartási szám: 13-02-0003126;

2022.03.20. 13:00 órai kezdettel

KÖZGYŰLÉST

tart a Chanwu Központban, 1103 Budapest X, Márga utca 3-9 alatt, melyre az egyesület minden tagját várjuk

Napirendi pontok:

 1. 2021. évi beszámoló az egyesület tevékenységéről

 2. 2021. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés

 3. 1%

 4. Új elnökségi tagok választása

 5. Alapszabály változtatása

 6. TÖRÖLVE: SZMSZ változtatása - digitális adatkezelés: drive, chat

 7. Számviteli szabályzatok éves felülvizsgálata

 8. Tagdíj szabályok változtatása

 9. Adatkezelési szabályzat változtatása – HKF által kért adatok

 10. ÁSZ ellenőrzés

 11. dopping tájékoztató

 12. 2022. évi tervek és költségvetés

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele részt vesz. Amennyiben közgyűlésünk a jelenlévők száma miatt határozatképtelen, úgy 2022.03.27 10:00 órai kezdettel a Chanwu Központban (1103 Budapest X, Márga utca 3-9) megismételt közgyűlést hívunk össze, amely a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

Tekintettel arra, hogy elvileg március 7.-től törlik a maszk használatot és a védettségi igazolványt, így mi is eltekintünk tőlük. Amennyiben a közgyűlésig ezen szabályokban változás áll be értesítést küldünk.

Előre is köszönve a megjelenéseteket.

Budapest, 2022.03.04.

Tisztelettel:

Duan ZhiChao

elnök

KÖZGYŰLÉS