Felfüggesztett tagsági jogviszony

Posted on: Fri, 08/19/2022 - 23:44 By: Jutka

Mit jelent a felfüggesztett tagsági jogviszony?

Az MTKK egyesület lehetőséget biztosít tagjai számára, hogy kérelmezzék tagsági jogviszonyuk felfüggesztését, amennyiben élethelyzetükben olyan változás áll be, ami ezt indokolttá teszi.

Az MTKK alapszabályának 2.5-ös pontja szerint:

"A tag indokolt esetben (betegség, tartós távollét, gazdasági helyzetének megromlása) jogosult tagsági jogviszonyát felfüggeszteni. A tag felfüggesztési kérelmét köteles – indokolással együtt – az elnökség részére megküldeni. A tagsági jogviszony felfüggesztéséről az elnökség dönt."

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a felfüggesztés időtartamában a tag:

  • nem fizet tagdíjat
  • nem részesülhet a tagoknak járó kedvezményekben
  • továbbra is részt vehet az egyesület rendezvényein
  • továbbra is kapja a hírlevelet és a tagoknak szóló értesítéseket

Hogyan kérheted a tagsági jogviszonyod felfüggesztését?

Töltsd ki a “Kérelem tagsági jogviszony felfüggesztésére” adatlapot, írasd alá két tanúval vagy hitelesítsd elektronikusan, és juttasd el az egyesület elnökségéhez emailben (mtkk.elnokseg@gmail.com) vagy postai úton (MTKK SE - 1122 Budapest, Csaba u. 17. mf. 1.).

A kérelemben írd le, milyen változások álltak be körülményeidben, amik miatt szeretnéd felfüggeszteni tagsági jogviszonyodat.

Az elnökség 30 napon belül elbírálja a kérelmedet, és értesít a döntésről.

Milyen indokkal adhatod be a kérelmet?

Az elmúlt időszak, különösen a pandémia megmutatta, milyen váratlan és gyors változások állhatnak be bárki életében, melyek indokolttá tehetik a tagsági jogviszony felfüggesztését. Az alábbiakban felsoroljuk a legjellemzőbb lehetséges indokokat:

  • pénzügyi nehézségek (munkahely elvesztése, nehéz családi pénzügyi helyzet)
  • tartós távollét (vidékre vagy külföldre költözés, külföldi munkavállalás)
  • egészségi állapot megromlása (krónikus betegség, kórházi kezelés, műtét)

A fentieken kívül más indokkal is beadhatod a kérelmet, minden esetet egyedileg bírál el az elnökség.

Hogyan állíthatod vissza a teljes jogú tagságodat?

Fizesd be az aktuális évi tagdíjat, és a felfüggesztett tagsági jogviszony automatikusan megszűnik, te pedig újra teljes jogú taggá válsz.