2020. évi rendes Közgyűlés

Posted on: Mon, 12/30/2019 - 09:07 By: adminka

MEGHÍVÓ

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT

SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

Székhely: 1122 Budapest, Csaba u. 17. mf. 1.

Adószám: 18692433-1-43 ; Nyilvántartási szám: 13-02-0003126;

2020.01.26. 14:00 órai kezdettel

KÖZGYŰLÉST

tart a Chanwu Központban, 1103 Budapest X, Márga utca 3-9 alatt, melyre az egyesület minden tagját várjuk

 

Napirendi pontok:

  1. 2019. évi beszámoló az egyesület tevékenységéről

  2. 2019. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés

  3. 1%

  4. Alapszabály változtatása

  5. Adatkezelési szabályzat változtatása

  6. Tagdíj

  7. Egységes egyesületi taiji ruhák

  8. Mit várunk el az egyesülettől?”

  9. 2020. évi tervek és költségvetés

Tisztelt Tagok!

Az alapszabályunk elfogadása óta többször is változott a Ptk. (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) Ezért a jelenleg hatályos alapszabályunk 6.5.4. (Az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni.) pontja ütközik a Ptk. 3:76§ (3) bekezdésével (Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.) Mivel a törvényt semmilyen Alapszabály nem bírálhatja felül, ezért a megismételt közgyűlést a törvény előírásai és nem az Alapszabályunk ide vonatkozó része után állapítjuk meg.

 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele részt vesz. Amennyiben közgyűlésünk a jelenlévők száma miatt határozatképtelen, úgy 2020.02.02. 14:00 perces kezdettel a Chanwu Központban (1103 Budapest X, Márga utca 3-9) megismételt közgyűlést hívunk össze, amely a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

 

Előre is köszönve a megjelenéseteket.

Budapest, 2020.01.03.

Tisztelettel:

Duan Zhi Chao

elnök

Közgyűlés 2020