Tagdíj

Posted on: Wed, 04/10/2019 - 04:06 By: wadAlma

3/2021. (IV.03) sz. közgyűlés megtartása nélküli határozat:

A beérkezett 13 szavazat és 3 távolmaradás alapján a tagok egyhangú igen szavazattal elfogadják, hogy 2021-től a tagdíjak az alábbiak szerint alakulnak:

- TAGDÍJ: rendes tagok és nem jogi személyiségű pártoló tagok számára: 4000 Ft/év

- CSOPORT TAGDÍJ: azon jogi személyiségek részére, akik pártoló tagként az egyesületbe be kívánnak lépni. A tagdíj összege a jogi személyiség által lejelentett tagok x 4000 Ft éves díj.

- A tagdíj fizetési határideje: tárgyév február 28.

Alapszabály

4.1. Az egyesület tagja köteles a tagdíjat annak esedékességéig az Egyesület házipénztárba vagy az Egyesület bankszámlájára megfizetni.

Bankszámlaszám:

MTKK SE
Az Egyesület bankszámla száma: K&H Bank Zrt. 10402283-49555656-51561001
IBAN HU77 1040 2283 4955 5656 5156 1001
KÖZLEMÉNY: név befizegtés éve tagdíj